Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS514 - NADİR BİR OLGU: PEDİATRİK HASTADA SPERMATİK KORDDA EKTOPİK ADRENAL DOKUSU
Üropatoloji
Ferda Keskin Çimen1, Mürüvvet Akçay Çelik2, Orhan Çimen4, İlyas Sayar1, Ayşegül Gülay1, Gizem Issın1, Mustafa Yaşar Özdamar3
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bd.
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bd.
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bd.
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bd.
 

Ektopik adrenal doku genellikle başka bir amaçla yapılan cerrahi girişimlerde tesadüfen saptanan benign bir lezyondur.İlk olarak 1740 yılında tanımlanmıştır.Literatürde tanımlanan vakaların birçoğu pediatrik yaş grubundadır.Günümüzde çoğunlukla retroperitoneal alanda görülmekle birlikte spermatik kord ve testis çevre dokularda nadiren yerleşir.

Bizim olgumuzda 2 aylık erkek bebekte inguinal herni operasyonu esnasında spermatik kordda tespit edilerek eksize edilen ektopik adrenal dokusu sunulmuştur.

Makroskopik olarak 0,2 cm çapta düzenli sınırları olan sarı renkteki doku örneğinin mikroskopik incelemesinde her üç katmanı içeren adrenal doku izlenmiştir.

Ektopik adrenal doku özellikle çocuk yaş grubunda çok da nadir görülmeyen bir durumdur.Ancak nadir olan spermatik kordda lokalize olması halidir.Literatürde büyük çoğunluğu pediatrik yaş grubunda olmak üzere yaklaşık 150 kadar olguda spermatik kord ve çevresinde ektopik adrenal dokusu bildirilmiş olup inmemiş testis,hidrosel,inguinal herni gibi cerrahi uygulanan hastalarda tesadüfen eksplorasyon sırasında farkedilmişlerdir.Ektopik surrenal dokunun spermatik kord,epididim ve paratestiküler dokularda görülebilmesi testis ve sürrenal bezin aynı embriyonik kaynaktan çıkmasına bağlanmaktadır.

Benign olarak bilinen, genellik mm rik boyutlarda sarı renkte gözlemlenen, çeşitli cerrahiler esnasında tesadüfen tespit edilen ektopik adrenal dokusunun spermatik kord yerleşimli de olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler : spermatik kord,ektopik adrenal