Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 1
İntrahepatik Safra Duktusundan Kaynaklanan İntraduktal Papiller Neoplazi: Olgu Sunumu
Banu Yılmaz ÖZGÜVEN 1, Deniz TUNCEL 1, Rabia DOĞUKAN 1, Muharrem BATTAL 2, Fevziye KABUKÇUOĞLU 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İSTANBUL
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2017.05 Amaç: Karaciğerin basit hepatik kistleri en sık görülen benign neoplastik olmayan lezyonları olup genel popülasyonun %2.5?unda izlenir (1). Biliyer kistik neoplazi ise nadir görülen bir antite olup karaciğer yerleşimli, safra duktusu kaynaklı kistik lezyonların %5?inden azını oluşturur (2).

Olgu: 50 yaşında kadın hastaya karaciğerde kitle nedeniyle sol hepatektomi uygulanmış olup hepatik yüksek gradeli intraduktal papiller neoplazi tanısı almıştır.

Sonuç: Nadir görülen bir olgu olması nedeniyle klinik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : İntraduktal, Safra duktusu, Papiller neoplazi