Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 9 Makale Bulundu
İntrahepatik Safra Duktusundan Kaynaklanan İntraduktal Papiller Neoplazi: Olgu Sunumu
DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU VS ATİPİK İNTRADUKTAL PAPİLLOM: BİR OLGU SUNUMU
PROSTATIN İNTRADUKTAL KARSİNOMU, YÜKSEK GRADE PIN İLE KARIŞIR MI?
SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZİDE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
PANKREASIN İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİSİ: 25 OLGULUK SERİ
ADENOMYOM KAYNAKLI İNTRAKOLESİSTİK TÜBÜLOPAPİLLER NEOPLAZİ ZEMİNİNDE GELİŞMİŞ İNVAZİV ADENOKARSİNOM OLGUSU
Pankreasta solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu
Karaciğerde nadir görülen bir olgu: müsinöz kistik neoplazi
Pankreasın nadir görülen tümörü: malign davranış sergileyen solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu