Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS054 - UTERUSUN MİKSOİD LEİOMYOSARKOMU, OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Mert Edis1, Hasan Hudaverdi1, Hafize Özdemir1, Gürdeniz Serin1, Nuri Yıldırım2, Necmettin Özdemir1, Osman Zekioğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Uterusun leiomyosarkomu, malign üterin düz kas tümörleri, Üterin düz kas tümörlerinde miksoid değişiklik