Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS059 - TAMOKSİFEN TEDAVİSİNE BAĞLI UTERİN KARSİNOSARKOM (MALİGN MİKST MEZODERMAL TÜMÖR) OLGUSU
Jinekopatoloji
Özlem Ceren Günizi1, Dilek Erdem1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Malign mikst mezodermal tümör (MMMT),bifazik malign epitelyal ve stromal komponent içeren yüksek gradeli bir tümördür.Uterin sarkomların yaklaşık yarısını oluşturur ve genellikle postmenopozal kadınlarda görülür.Tamoksifen kullanımı birçok çalışmada endometrial neoplazilerin oluşumunda risk faktörü olarak yer almaktadır.

Bizim olgumuz meme kanseri nedenli tamoksifen kullanım hikayesi olan 53 yaşında kadın hasta ,kliniğimize anormal kanama şikayeti ile başvurmuştur.Küretaj materyali tanısı yüksek gradeli sarkom olması nedeniyle total abdominal histerektomi ve bilateral ooferektomi yapılmıştır.Histopatolojik incelenmesinde epitelyal komponenti berrak hücreli karsinom,sarkomatöz komponenti yüksek gradeli sarkom olarak raporlanmıştır.

Bu olgu MMMT’ün nadir görülmesi ve etyolojisinde Tamoksifen tedavisinin bulunması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Karsinosarkom,Tamoksifen