Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS060 - KONTRLATERAL MATÜR KİSTİK TERATOM İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN OVARİAN KAVERNÖZ HEMANJİOMA: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Gülşah İnal1, Barış Mülayim2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
 

Ovarian hemanjioma nadir görülen bir lezyondur. Çoğunluğu kavernöz tiptedir ve genellikle operasyon ya da otopsi sırasında insidental olarak saptanır. Ovarian hemanjiomlar nadir olarak diğer jinekolojik neoplazmlarla birliktelik gösterebilir. Biz kontrlateral matür kistik teratom ile birliktelik gösteren ovarian kavernöz hemanjioma olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler : Ovarian Hemanjioma,Matür Kistik Teratoma,Kavernöz Hemanjioma