Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU: ORBİTAL LAKRİMAL DUKTAL KİST
Gülay Turan1, Meydan Turan2
1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Patoloji, Balıkesir
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları, Balıkesir

Özet

GİRİŞ;

Lakrimal gland orbitanın anterior superior temporal bölgesinde yerleşiktir. Lakrimal glandın benign duktal kisti orbitanın nadir görülen lezyonlarındandır. Genellikle çocuklarda görülür. Dermoid kist, mukosel ve konjenital oküler anomaliler çocuklarda çok yaygın orbital kistik lezyonlardır(1). Buna rağmen lakrimal duktustan köken alan kistler daha az görülür(2-3). Bizde erişkin yaşta (38 yaş) tespit edilen orbital lakrimal duktal kist olgumuzu sunmak istedik.

OLGU;

37 yaşında erkek hasta sağ göz kapağında şişlik şikayeti ile göz polikliniğine başvurmuştur. Yapılan muayenesinde üst kapakta mobil kitle saptanmıştır. Eksizyon yapılarak laboratuvarımıza gönderilen materyal 1,5x1 cm ölçülerinde krem, kahverenkli yuvarlakça kistik kitle idi. Dokuya kesi yapıldığında içerisinden berrak sıvı boşaldı. Histopatolojik incelemede multiloküle iki sıralı kolumnar bazı alanlarda stratifiye epitel ile döşeli kistik yapı izlendi. Olgu bu bulgular eşliğinde orbital lakrimal duktal kist olarak raporlandı.

SONUÇ;

Aksesuar lakrimal glandların duktal kistleri majör lakrimal glandın kistlerinden daha yaygın değildir ve literatürde daha az bildirilmiştir(4). Klinik olarak göz kapağında ağrısız kistik kitle olarak görülürler. Çoğu sıklıkla bu kistler konjonktivanın travmatik yada inflamatuar durumlarında görülür(4) . Sonuç olarak lakrimal glandın duktal kistlerinin rüptüre edilmeden total eksizyonu rekürrenslerin önlenmesi açısından önemlidir.

Kaynaklar;

1. R. Ahuja and N. F. Azar, “Orbital dermoids in children,” Seminars in Ophthalmology, vol. 21, no. 3, pp. 207–211, 2006.
2. S. Smith and J. Rootman, “Lacrimal ductal cysts. Presentation and management,” Survey of Ophthalmology, vol. 30, no. 4, pp. 245–250, 1986.
3. M. A. Stefanyszyn, A. A. Hidayat, J. J. Pe'er, and J. C. Flanagan, “Lacrimal sac tumors,” Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, vol. 10, no. 3, pp. 169–184, 1994.
4. Weatherhead RG. Wolfring dacryops. Ophthalmology 1992;99:1575-1581.