Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
AURİKULADA GÖRÜLEN ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON: OLGU SUNUMU
Şirin Küçük1, İzzet Göker Küçük2
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü / Uşak
2Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi / Uşak

Özet

Arteriyovenöz malformasyon (AVM) arter ile ven arasında kapiller bağlantı olmaksızın birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu sıklıkla intrakraniyal yerleşimli anormal damarsal oluşumlardır (1-4). Lezyon baş boyun bölgesinde sık görülmesine rağmen özellikle aurikulada nadir görülür (2).

Aile sağlığı merkezine kulak kepçesinde kanamalı kitle ve tinnitus şikayeti ile başvuran 64 yaşındaki erkek hasta bu şikayetleri üzerine kulak burun boğaz bölümüne yönlendirildi. Burada kitle eksizyonu yapıldı ve primer sütürle bölge kapatıldı. Patoloji bölümümüze polipoid görünümde 1,7x0,7x0,7 cm boyutlarında ince bir sapı bulunan kesit yüzeyi kirli beyaz renkli, kanamalı bir materyal geldi. Histopatolojik incelemede düzgün sınırlı, kalın duvarlı, çeşitli büyüklüklerde ve çaplarda arter ve ven yapılarından oluşan bir lezyon izlendi. Olguya yapılan immünhistokimyasal boyamalarda CD31 ve CD34 (+), Podoplanin (-) tespit edildi. Histokimyasal boyamada damar duvarlarında MTK ile boyanma saptandı. Bu bulgular ışığında olguya aurikulaya sınırlı bir AVM tanısı konuldu. Olgu nadir görülmesi nedeniyle literatür tartışması eşliğinde sunuldu.