Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PALATİN TONSİLDE LENFANJİOMATÖZ POLİP
Hilal Balta1, İlknur Çalık1, Betül Gündoğdu2
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2Erzurum Atatürk Üniversitesi Patoloji Bölümü

Özet

GİRİŞ

Lenfanjiyomatöz polipoid lezyonlar, lenfatik ve vasküler sistemlerde ortaya çıkar. Ancak histolojik olarak tipik bir lenfatik malformasyondan farklıdır. Bunlar en yaygın olarak alt gastrointestinal sistemde görülür. Baş ve boynun lenfanjiyomatöz polipoid lezyonları çok nadir olup, tonsilde de daha az sıklıktadır. Polipoid lezyonlar, yüzeyi skuamöz epitelle çevrili, çeşitli derecelerde fibröz yapı, dens kollajen, adipöz doku, dilate lenfatik kanallar, lenfoid doku komponentlerinden oluşur.

OLGU

19 yaşındaki erkek hasta, 2 yıldır boğazında yutkunurken takılma hissiyle kulak burun boğaz polikliniğine başvuruda bulunmuş. Yapılan fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri sonrasında operasyona alınmış. Patolojiye gelen spesmen makroskobik incelendiğinde 2x1x0,5 cm ölçülerde, gri esmer renkte bir lezyondu. Mikroskobik incelemede ise lezyon, yüzeyde çok katlı nonkeratinize skuamöz epitel altında stromada geniş dilate lenfatik yapıların komşuluğunda, lenfoid ve adipoz dokudan oluşuyordu.

SONUÇ

Tonsiller lenfanjiyomatöz polipler, nadir görülen benign lezyonlardır. Ancak klinik olarak malign neoplazilerle karışabileceğinden histopatolojik tanı, lezyonun benign natürünü ortaya çıkarmak için önemlidir.