Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Retrorektal kistik hamartom
Merve Nur Güvenç 1 Saadet Alan 1
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

GİRİŞ

Tailgut kisti olarak da bilinen; retrorektal kistik hamartom, retrorektal bölgede postnatal primitif gutun kalıntısından meydana gelen nadir görülen konjenital gelişimsel bir lezyondur.

OLGU

Yirmi yedi yaşında kadın hasta, karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde anorektal-presakral bölgede kist varlığı tespit edildi. Laporoskopik olarak kistektomi yapıldı. Makroskopik olarak en büyüğü 8.5 cm çapında yumuşak elastik kıvamlı, sarı-kirlibeyaz renkte 8 adet kist ile uyumlu doku parçası izlendi. Mikroskopik incelemesinde, çok katlı keratinize skuamöz epitelle döşeli kist epiteli izlendi. Kist duvarında özellik görülmedi.

SONUÇ

Retrorektal kistik hamartom, nadir görülür ve anatomik yerinden dolayı genelde zor tanı alır. Kadınlarda erkeklerden üç kat daha sıktır. Herhangi bir semptoma sebep olmadığı gibi abdominal-pelvik ağrı, konstipasyon, diare gibi nonspesifik semptomlara neden olabilir. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme bu kistlerin tanısında önemli rol oynar. Tedavisi total eksizyondur. Eksizyon yapılamayan olgularda enfeksiyon, fistül formasyonu ve malign transformasyon gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Olgu nadir görülmesi sebebiyle sunulmaya değer görülmüştür.