Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MALİGN GÖRÜNÜMLÜ BENİGN TÜMÖR: ORAL MUKOZANIN EOZİNOFİLİK ÜLSERİ
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Zeynep Doğangüzel1, Mukadder Korkmaz2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilimdalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı

Özet

Giriş

Oral mukozanın eozinofilik ülseri nadir görülen benign bir antitedir. Etiyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte keskin dişler, ısırık ve sert yiyeceklere bağlı travma öyküsü sorumlu tutulmaktadır.

Olgu

69 yaşında erkek hasta Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine dilde yara şikayetiyle başvuruyor. Poliklinikte yapılan muayenesinde dil anteriorda 4 cm çapında, submukozal büyüyen, ülserasyon alanı olan, nodüler sert kıvamda olarak tarif edilen kitleden skuamöz hücreli karsinom ve granülomatöz hastalık ön tanılarıyla insizyonel biyopsi yapılıyor ve Patoloji Anabilim Dalına gönderiliyor.Gerekli fiksasyon yapıldıktan sonra değerlendirilen materyalin makroskopisinde büyüğü 1,2x0,8x0,5 cm, küçüğü 0,8x0,5x0,5 cm ölçülerinde iki adet doku parçası izleniyor. Yapılan histopatolojik incelemede mukozanın derinlerine doğru ilerleyen yoğun lenfositik infiltrasyon dikkati çekiyor.Daha büyük büyütmede bu yoğun lenfositik infiltrata çok sayıda eozinofilin de eşlik ettiği ve bu eozinofillerin kas liflerine kadar uzandığı izleniyor. Hastaya oral mukozanın eozinofilik ülseri tanısı koyuluyor.

Sonuç

Olgu; lezyonun görüntüsünün maligniteye benzemesi, nadir görülmesi ve travmayla ilişkili olması açısından akılda tutulması gereken bir antite olarak önemli bulunmuş ve sunulmuştur.