Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BURUNDA GELİŞEN FİBRÖZ PAPÜL
Şirin Küçük1, İzzet Göker Küçük2
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü / Uşak
2Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi / Uşak

Özet

Fibröz papül yüzde özelliklede burunda yerleşen klinik olarak benign, asemptomatik, kubbe görünümlü, ten renkli, genellikle tek, küçük, sert lezyondur (1-8). Klinik olarak genellikle melonositik nevüs, wart, veya küçük nodüler tip BCC (bazal hücreli karsinom) ile karışabilirler (1,4,5). Histolojik olarak fibröz papül yüzeyel dermiste fibroblast, dilate kandamarları-fibrovasküler proliferasyon, dağınık, yıldız şeklinde sıklıkla multinüleer CD 34 pozitif hücreler içeren fibröz stromadan oluşmaktadır (1,4,6). Klasik hiperselüler, berrak hücreli, pigmente, epiteloid, pleomorfik, inflamatuar ve granüler olmak üzere birçok tipi tanımlanmıştır (1,2,4,7).

Bizim olgumuz çenesinde ve burnundaki lezyonları nedeniyle plastik cerrahi polikliniğine başvuran 29 yaşındaki kadın hasta. Hastanın özgeçmişinde demir eksikliği anemisi ve safra kesesinde polip haricinde özellik yoktu. Yapılan fizik muayenede çenesindeki lezyon 0,7 cm çapında kirli beyaz kahve renkli, burnundaki lezyon ise kirli beyaz renkli kubbe şekilli 0,3 cm çapındaydı. Lezyonların histopatolojik incemesi sonucu çenedeki lezyona intradermal nevüs, burundaki lezyona ise morfolojik özellikleri ve CD34 (+), CD68 (+), Faktör XIIIA (+), SMA (+) ve, S 100 (-) boyanma paneli nedeniyle fibröz papül tanısı konuldu. Fibröz papülün nadir görülmesi ve benign - malign deri lezyonlarıyla karışabilmesi nedeniyle olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde tartışmayı amaçladık.