Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDE TANI ALAN İNTRAPLASENTAL KORYOKARSİNOM
Tuçe Söylemez1, Gözde Kır1, Müberra Seğmen Yılmaz2, Gürkan Kıran3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
3İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü

Özet

GİRİŞ

İntraplasental koryokarsinom, gestasyonel koryokarsinomun nadir görülen bir alttipidir. Plasentanın histopatolojik incelenmesi sonrasında doğumdan hemen sonra tanı alır.

Burada intraplasental koryokarsinom vakası nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

OLGU

43 yaşında gravida 7, parite 5 ve 3 yıl önce molar gebelik öyküsü olan hasta son adet tarihine göre 32 haftalık gebelik nedeniyle takip ediliyordu. Bebek hareketlerini hissetmeme nedeniyle hastaneye başvurdu. Ultrasonografik incelemede; biparietel ölçüme göre 31 hafta 6 günlük ve fetal kalp atımı olmayan fetüs izlendi. Plasenta anterior yerleşimli olup sağ subkoryonik bölgede fibrin birikimi mevcuttu. Normal vajinal doğum sonrası plasenta patoloji laboratuvarına gönderildi. Laboratuarımıza gelen plasentanın makroskopik incelemesinde; 450 gr ağırlığında, 17x14x5 cm ölçüsünde üzerinde 17 cm uzunluğunda göbek kordonu mevcuttu. Kesitinde 2-3 cm çapında kanama ve enfarkt alanı izlendi. Hematoksilen eozin kesitlerde intervillöz alana yerleşmiş bilaminer patern gösteren, atipik, solid trofoblastik proliferasyon izlendi.

SONUÇ

İntraplasental koryokarsinom nadir görülen bir tümördür. İngiliz literatüründe yaklaşık 20 vaka bildirilmiştir. İntraplasental koryokarsinom, semptomatik hastalarda (metastatik hastalıkta) antenatal dönemde ya da doğumu takiben plasentanın histopatolojik incelenmesi sonucu tanı alır.

Ayırıcı tanıda maternal tümör metastazı ,intermediate trofoblast proliferasyonu, komplet hidatiform mol ve trofoblastik hiperplazi düşünülmelidir.