Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
FRONTAL LOB YERLEŞİMLİ ANJİOMATÖZ MENENGİOM
Ayşen Kılıçaslan1, Betül Çelik Erdoğan1, Tangül Pınarcı1, Ayşe Eda Parlak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Antalya

Özet

Giriş

Anjiomatöz menengiom, tüm menengiomların %2.1 lik kısmını oluşturan WHO grade 1 nadir rastlanılan bir varyanttır.Benign menengiomların tipik özelliklerine sahip olmakla beraber menengial elemanlardan daha baskın olabilen küçük veya büyük sayısız vasküler kanallardan oluşurlar.Biz de frontal bölge yerleşimli intraparankimal bu az rastlanılan vakayı sunmak istedik.

Olgu

71 yaşındaki hasta senkop ve bayılma nedeniyle merkezimiz acil servisine başvurmuştur.Yapılan kontrastlı MRG incelemesinde supratentoryal alanda sağda frontal lobda kortikal-subkortikal alan yerleşimli, T2 FLAİR’ da hiperintens ödem görünümü olan ,medial kesiminde 1,5 cm boyutunda kistik alanı bulunan yaklaşık 3x2,5 cm boyutunda IVKM sonrası daha çok periferal ancak solid kesiminde yoğun homojen kontraslanmanın izlendiği düzensiz, yüksek gradeli glial bir tümör olabilecek kitle lezyonu tanımlanmıştır.Örneğin Patoloji bölümümüzce mikroskopik incelemesinde ise kesitlerde mikrovasküler yapılardan zengin ,monoton hücrelerden oluşan tümör izlendi. Yapılan immünohistokimyasal incelemelerde tümör hücreleri EMA(+), Vimentin(+), S100(+) ,PR fokal kuvvetli (+), CAM5.2, GFAP ve BEREP-4 (-)’tir.Bulgular doğrultusunda vakamıza Anjiomatöz varyant menengiom tanısı konulmuştur.

Sonuç

EMA ve Vimentin pozitifliği ile S100 ve GFAP negatifliği bizi Menengiom’a yönlendirdi.Dura ile ilişkisinin radyolojik sorgulanması sırasında CD34 ,CK18 ,CAM5.2 ,Sinaptofizin ,BEREP-4 istendi.BEREP-4 negatifliği ile metastaz dışlandı.EMA, Vimentin, PR ve CK18 pozitifliği ile Menengiom ön planda düşünüldü. Fokal olarak S100 pozitifliği de vakamızda gözlenmiştir ancak literatürde özellikle Fibröz menengiom başta olmak üzere Menengiomlarda %70 oranında S100 pozitifliği de görülmektedir. Hemangioblastom ve Hemangioperisitoma gibi diğer anjiomatöz lezyonlar farklı morfolojik yapıları ve immünohistokimyasal boyanmaları nedeniyle dışlandı.Vakamız dura ile ilşkisi MRG’de gözden kaçan intraparankimal bir Anjiomatöz menengiom’dur.Menenjiomların MRG bulguları intraparankimal yerleşimde spesifik değildir ve yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, belirli bir tanıya ulaşmak için klinik, radyolojik, histopatolojik ve immünohistokimyasal bulguların korelasyonu daima gereklidir.Ayrıca vasküler intraparankimal beyin tümörlerinin ayırıcı tanısında Anjiomatöz meningiom’da düşünülmelidir.