Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU ; DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOM
Özlem Ceren Günizi1, Mehmet Kürşad Turul1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Dev hücreli glioblastom tüm glioblastomların yaklaşık % 5‘ini oluşturur ve genellikle genç hastalarda görülür. Klasik glioblastomdan daha iyi prognozludur. Radyolojik olarak metastazla karışır.

Bizim olgumuz 73 yaşında erkek hasta temporal bölgede kitle ,sekretuar menenjiom ?metastaz ? ön tanısı ile opere edilmiştir.Makroskopide parçalı halde topluca 2,5x1,5x0,5 cm boyutlarında krem renkli elastik kıvamlı doku parçaları izlenmiştir.Mikroskopide nekrotik alanlar arasında multinükleer dev hücrelerden zengin ,bizaar nukleuslu ,geniş sitoplazmalı ,sitoplazmik inklüzyonlar içeren tümör hücreleri izlenmiştir.Mikrovasküler endotelyal hücre proliferasyonu görülmüştür.Tümör dokusuna immünohistokimyasal olarak uygulanan boyalardan sadece GFAP ve S-100 tümör hücreleri pozitiftir.P 53 ile fokal nükleer pozitiflik izlenmiştir.Ki-67 proliferasyon indeksi %15-20 olarak değerlendirilmiştir. Olgu Dev hücreli Glioblastom WHO Grade IV olarak rapor edilmiştir.

Bu olgu yaşlı hastada bu tanının ender olması ve klinik olarak metastazla karışabilmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.