Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PROSTATIN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU; OLGU SUNUSU
Şenay Yıldırım1, Betül Ünal2, Canan Sadullahoğlu1, Hülya Tosun Yıldırım1, Dinç Süren1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Prostatın taşlı yüzük hücreli karsinomu (PTYHK) nadirdir. Semptom ve bulguları tipik asiner adenokarsinom ile benzerdir. Prostatın taşlı yüzük hücreli karsinomu tanısı için tümörün %25 ve daha fazlasının taşlı yüzük hücrelerinden oluşması gerekmektedir. Ancak mide, kolon, pankreas, meme ve mesane gibi organlardan kaynaklanabilecek taşlı yüzük hücreli karsinomlar akılda tutulmalı ve ayrımı yapılmalıdır. Olgumuzu prostatın nadir tümörlerinden biri olması ve ayırıcı tanıda izlenecek yaklaşıma örnek olması açısından sunuyoruz.

Olgu

Olgumuz 67 yaşında olup idrar yapmada zorluk şikayeti ile başvurmuştur. Rektal muayenesinde prostat sert olup PSA değeri 10.48 ölçülmüştür. Alt abdomen dinamik manyetik rezonans görüntülemede prostat bezi sağ periferik zonda 13x11 mm boyutunda dinamik serilerde erken dönemde periferik rim tarzı kontrastlanma gösteren, geç fazda kontrastlanmaya devam eden, T2A sekanslarda hipointens izlenen lezyon saptanmıştır. 12 kadran prostat iğne biyopsilerinin histopatolojik olarak incelenmesinde Gleason skoru 5+5=10 (Grade Grup 5) olan tümör izlenmiştir. Tümör dokusunun asiner yapılar dışında infiltratif dağılım gösteren taşlı yüzük benzeri tümör hücrelerinden oluştuğu raporda belirtilmiştir. Sonrasında gönderilen radikal prostatektomi materyalinin total olarak incelenmesinde klasik asiner adenokarsinom alanları yanısıra tümörün %40’ında taşlı yüzük hücresi tipinde tümör hücreleri izlenmiştir. Tümör hücrelerinin uygulanan immünohistokimyasal PSAP ve PSA boyaları ile diffüz pozitif; CK 7, CK 20, LCA, SMA ile negatif bulunması üzerine tümör PTYHK olarak raporlanmıştır.

Sonuç

PTYHKları nadir görülür ve klasik prostat adenokarsinomlarına göre daha kötü prognozludur. PTYHK tanısını koyarken benzer görünümdeki mide-kolon-pankreas-mesane metastazları ve taşlı yüzük hücresi görünümüne neden olabilecek durumlar ekarte edilmelidir. İmmünohistokimyasal panele PSA, PSAP yanısıra CK 7, CK 20, SMA, LCA boyaları dahil edilmelidir. TUR-P işlemi sonrasında kronik inflamasyon alanlarında vakuole taşlı yüzük hücresi benzeri lenfositler görülebileceğinden LCA boyası, radyoterapi ve antihormonal tedavi sonrası düz kas hücrelerinin görünümü taşlı yüzük hücrelerini taklit edebileceğinden SMA boyası kullanılmalıdır.CK 7 ve CK 20 boyaları mesane tümörlerinde pozitif olmaları nedeniyle ayırıcı tanıda önemlidir.