Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR DALAK LEZYONU: EPİDERMOİD KİST
Tufan Yılmaz1, Elif Usturalı Keskin1, İsmail Baha Aker2
1Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü
2Karacabey Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Özet

GİRİŞ:

Dalak kistleri, nadir lezyonlar olup; döşeyici epitelin varlığına göre primer ve sekonder olarak ayrılır. Sekonder kistler travma veya infarktüse bağlı yalancı kist niteliğindeyken; primer kistlerin büyük çoğunluğunu parazitik kistler oluşturur.

OLGU:

19 yaşında kadın, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvurdu. Fizik muayene bulguları olağan olan olgunun görüntülemesinde, dalak üst yarısında 5.7 cm’lik, düzgün sınırlı hipoekoik yuvarlak lezyon saptanması üzerine splenektomi yapıldı. Makroskopik incelemede 6.5 cm’lik, içerisinde açık yeşil seröz sıvı bulunan, beyaz trabeküler kist izlendi. Kesitlerde, stratifiye skuamöz epitelle döşeli kalın fibröz kist duvarı görüldü ve olgu, epidermoid kist olarak raporlandı.

SONUÇ:

Dalak kistlerinin preoperatif tanısında, görüntüleme yöntemleri, seroloji ve sitolojik incelemeden yararlanılmaktadır. Ancak kesin tanı, kist çeperinin histopatolojik incelemesi ile konur. Splenik epidermoid kistler nadir olmakla birlikte, özellikle genç hastalarda abdominal kitlelerin ayırıcı tanısında akılda bulundurulmalıdır.