Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
LARİNKS YERLEŞİMLİ NADİR BİR LEZYON: LENFOEPİTELYAL KİST
Gülistan Türken 1 İlknur Çalık 1 Erol Keleş 2 Hatice Hazan Sönmez 2 Burcu Yazıcı 1
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad, 2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ad

Özet

GİRİŞ

Lenfoepitelyal kistler(LEK) yumuşak dokunun gelişimsel, benign, yavas büyüyen, uniloküler ya da multiloküler olabilen nadir lezyonlarıdır. Sıklıkla sternokleidomastoid kasının anterior yüzünde lateral servikal bölgede ve parotis bezinde bulunur. Ancak nadir olarak submandibular bezde ve ağız boşluğunda da görülebilir.

OLGU

53 yaşında erkek hasta yaklaşık iki aydır boğazda yabancı cisim hissi ve nefes darlığı şikayetiyle KBB polikliniğine başvurdu. Laringoskopik muayenesinde vallekulada sol tarafta yaklaşık 2 cm çapında kistik yapı izlendi. Kontrastlı boyun manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) dil posterior inferiorda epiglot valleküler yüz arasında düzgün kontürlü T1A sekanslarda hipointens, T2A-STIR sekanslarda hiperintens ve IVKM enjeksiyonu sonrası patolojik kontrast tutulumu göstermeyen yaklaşık 13x20 mm boyutlarında kistik lezyon görüldü. Lezyon marsipualize edilip patolojiye gönderildi. Makroskopik incelemede 3,3x1,6x1,1 cm ölçülerinde, kesit yüzeyi yoğun kanamalı özellikte kistik yapı izlendi. Mikroskopik incelemede ise skuamöz epitel ile döşeli, duvarında yoğun lenfoid agregatlar içeren kistik yapı görüldü.

SONUÇ

Lenfoepitelyal kistler glandüler ya da skuamöz epitel ile çevrili, belirgin germinal merkezleri bulunan lenfoid hiperplazi ile karakterize multiloküle ya da uniloküle kistik oluşumlardır. Genellikle mandibular açının altında servikal bölgede, sternokleidomastoid kasının önünde bulunmalarına ragmen nadir olarak da ağız boşluğunda, yumuşak damakta, retromolar ve tonsiller bölgede de bulunabilirler. Ancak başta pankreas olmak üzere tiroid, testis gibi diğer organlarda da görülebilir. LEK?lerin patogenezine dair kesin bilgi yoktur. Klinik olarak LEK?ler sarımsı, yavaş büyüyen, ağrısız şişlik şeklinde karşımıza çıkar. Ortalama görülme yaşı ise 44?tür. Erkeklerde daha sık görülür ve tedavi eksizyondur. Bizim olgumuzda olduğu gibi larengeal yerleşimli lenfoepitelyal kist literatürde oldukça nadirdir. Bu nedenle olgu sunulmaya değer olarak görülmüştür.