Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
NADİR BİR OLGU: EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİNDEN KAYNAK ALAN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
Tufan Yılmaz 1 Elif Usturalı Keskin 1 Nesimi Baruk 2
1 Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, 2 Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Özet

GİRİŞ

Epidermal inklüzyon kistleri, sık görülmekle birlikte; epidermal inklüzyon kistlerinde malign transformasyon oldukça nadirdir.

OLGU

Seksen sekiz yaşında erkek hasta saçlı deri bölgesinde altı aydır olan şişlik şikayetiyle genel cerrahi kliniğine başvurdu. Fizik muayenede, yaklaşık 0.8 cm çaplı mobil kitle saptandı. Kitlenin üzerini örten deride özellik izlenmedi. Sebase kist klinik ön tanısıyla lezyonun eksizyonu yapıldı. Makroskopik incelemede, presipite materyal içeren parçalı kistik materyal izlendi. Histopatolojik incelemede yer yer granüler tabakası belirgin skuamöz epitelle döşeli lameller keratin tabaka yanısıra; kist epiteli ile ilişkisi izlenen infiltratif solid adalar dikkati çekti. Mevcut bulgular ışığında olguya ?epidermal inklüzyon kistinden köken alan iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinom? tanısı kondu.

SONUÇ

Bu nadir olgu, tüm cilt eksizyonlarının histopatolojik incelemesinin titizlikle yapılması gerektiğini göstermesi bakımından sunulmaya değer bulunmuştur.