Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 2
Meningotelyal Benzeri Girdapsı Patern Gösteren Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu
Ali KOYUNCUER 1
1 S.B. Hatay Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, HATAY
DOI : 10.5146/jcpath.2017.08 Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, meningotelyal benzeri girdapsı yapılar gösteren dediferansiye liposarkomu tanımlamak ve ayırıcı tanıda önemli sorunlar yaratabileceğine dikkat çekmektir.

Olgu: Abdominal ağrı, halsizlik gibi spesifik olmayan semptomlarla başvuran 46 yaşında erkek hastada bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi ile retroperitoneal kitle saptandı. Eksize edilen tümör 16x10x8 cm ölçülerinde nodüler, grimsi, sert, düzgün sınırlı ve düzgün yüzeyliydi. Literatürde bildirilen az sayıda retroperitoneal meningotelyal benzeri girdapsı yapılar gösteren dedifferansiye liposarkom olgusu bulunmaktadır. Histolojik ve klinik olarak ayırıcı tanıda pleomorfik sarkom ve miksofibrosarkom yer alır.

Sonuçlar: Meningotelyal benzeri girdapsı yapı gösteren liposarkom sıklıkla lokal nüks ve uzak metastazla seyreder. Tedavide tam cerrahi eksizyon tercih edilir ve adjuvan kemoterapi veya radyoterapi gerekebilir. Anahtar Kelimeler : Dedifferansiyasyon, Liposarkom, Retroperiton, Yumuşak doku tümörleri