Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 12 Makale Bulundu
Meningotelyal Benzeri Girdapsı Patern Gösteren Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu
DEV MYELOLİPOM: NADİR BİR LOKALİZASYON
ÇELDİRİCİ TANISI BELİRSİZ PROGNOZUYLA NADİR PİGMENTE TÜMÖR MELANOTİK SCHWANNOM: OLGU SUNUMU
NADİR BİR OLGU: NON-FONKSİYONEL RETROPERİTONEAL VE MESANE PARAGANGLİOMASI
Retroperitoneal seminom ve ?burned out? testis fenomeni
Overin primer miksoid liposarkomu
Pediatrik grup lipomatöz tümörler: 48 olgunun retrospektif analizi
Meningotelyal Benzeri Girdapsı Patern Gösteren Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu
Uterin lipoleiomyosarkoma, olgu sunumu
Morfolojisi Tipik Adipositik Bir Tümör: Lipoblastom
Sito-histopatolojik bulgularıyla pleomorfik liposarkom
İntraabdominal Yerleşimli Dev Dediferansiye Liposarkom Olgusu