Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 19 Makale Bulundu
AKCİĞERDE BİR LENFANJİOLEOMYOMATOZİS OLGUSU
PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS; OLGU SUNUSU
PULMONER HYALİNİZE GRANÜLOM: OLGU SUNUMU
BRONKOJENİK KİST İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN İNTRAPULMONER SEKESTRASYON
REKTOSİGMOİD BÖLGENİN KALSİFİYE/OSSİFİYE PAPİLLER ADENOKARSİNOMU; 7 OLGULUK VAKA SERİSİ
ENTERİK DUBLİKASYON KİSTİ VE HETEROTOPİK MEZENTERİK OSSİFİKASYON: BİR OLGU SUNUMU
HETEROTOPİK OSSİFİKASYON İÇEREN HİPERPLASTİK MİDE POLİBİ
PROSTATIN KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
PLEUROPULMONER BLASTOM TİP III: OLGU SUNUMU
Akciğerde nadir bir olgu: diffüz pulmoner ossifikasyon
Nadir bir olgu:primer pulmner Hodgkin lenfoma
Pulmoner Lenfanjioleiomyomatozis: Olgu Sunumu
Pulmoner kist hidatid ve aspergillus birlikteliği
Tiroid noduler hiperplazi materyalinde matür kemik formasyonu ile birliktelik gösteren osseoz metaplazi olgusu
Dendriform Pulmoner Ossifikasyon : Olgu Sunumu
Olağandışı bir intersitisyel akciğer hastalığı; Dendriform pulmoner ossifikasyon
Eozinofili ile Seyreden Akciğer Hastalıklarının Tanısında Transbronşial Biyopsinin Yeri ve Önemi
Castleman Hastalığının Eşlik Ettiği Pulmoner Hyalinize Granülom: Nadir Bir Olgu Sunumu
Dendriform Pulmoner Ossifikasyon: Olgu Sunumu