Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 48 Makale Bulundu
APPENDİKS VERMİFORMİSTE YÜKSEK DERECELİ SERÖZ KARSİNOM METASTAZI VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
DERİN YERLEŞİMLİ JUVENİL KSANTOGRANÜLOM
AKCİĞER FROZEN TUZAĞI: PARAGANGLİOMA
KÜÇÜK ÇAPTA AMA İLERİ EVREDE BİR NÖROENDOKRİN TÜMÖR
GASTRİK ADENOM VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
GASTRİTİS SİSTİKA PROFUNDA İLE MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
İLEUM YERLEŞİMLİ İYİ DİFERANSİYE NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜN OVER METASTAZI
BÖBREK KAPSÜLÜ KAYNAKLI DERİN YERLEŞİMLİ LEİOMYOM OLGUSU
MESANENİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ: HİSTOPATOLOJİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRME
2006-2017 YILLARI ARASINDA TANI ALAN SAFRA KESESİ TÜMÖRLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
PANKREASIN MULTİPL NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜ VE BİLATERAL FEOKROMASİTOMA BİRLİKTELİĞİ
SAFRA KESESİNİN PRİMER KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU
LİPOİD PROTEİNOZ; NADİR BİR OLGU
DERİ EKİ TÜMÖRLERİNİN PREVALANSI: 2006-2016 YILLARINI KAPSAYAN RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
PİGMENTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
DERİ PUNCH BİYOPSİ İLE TANI ALAN NÖROTEKOMA
SİRİNGOKİSTADENOMA PAPİLLİFERİUM
NADİR BİR DERİ EKİ TÜMÖRÜ: PRİMER ADENOİD KİSTİK KARSİNOM
OLGU SUNUMU: TÜBÜLER APOKRİN ADENOMA
Pleomorfik dermal sarkom: Olgu sunumu
Kondroid siringoma, nadir görülen bir olgu
DERİNİN MULTİFOKAL YERLEŞİMLİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMU: MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM
Apendiks Nöroendokrin Tümörlerinin Histopatolojik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Skin necrosis: an uncommon side effect of warfarin therapy
FOLİKÜLİTİS DEKALVANS OLGUSU
Anjioma Serpijinozum: Olgu Sunumu
Saçlı Deri ve Kafatasından Cerrahi Olarak Eksize Edilen Lezyonların Histopatolojik Profili
İmmunoterapi ile Tam Yanıt Alınan Dil Kökü ve Tiroide Metastaz Yapmış Merkel Hücreli Karsinoma: Nadir Bir Olgu Sunumu.
Deri dışı malignitelerin kutanöz metastazları- 6 yıllık deneyimimiz
Deriye sınırlı langerhans hücreli histiositoz : olgu sunumu
Merkel hücreli karsinom: olgu sunumu
Nadir Bir Deri Eki Tümörü, Siringomanın Berrak Hücreli Varyantı
İyi Diferansiye Pankreatik Nöroendokrin Tümörlerde Histopatolojik Bulguların Lenf Nodulü Metastazı ile İlişkisi
INSM1: Derinin nöroendokrin karsinomunda yeni nükleer immunhistokimyasal işaretleyici
Şaşırtan İmmunprofil: Yaygın CK7, Fokal CK20 Eksprese Eden Merkel Hücreli Karsinom
Merkel hücreli karsinom: Olgu Sunumu
Midede farklı patogeneze sahip lezyonların birlikteliği
AKCİĞER PLEOMORFİK KARSİNOMLARINDA E-KADERİN EKSPRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
Desmoplastik spitz nevüs, angiomatoid tip
Granüler hücreli bazal hücreli karsinom
Kutanöz düz kas tümörleri: Klinik ve patolojik özellikler açısından 25 olgunun retrospektif analizi
MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Mesanenin Nöroendokrin Tümörleri 14 Olgunun Literatür Eşliğinde İncelenmesi
Böbrek Hücreli Karsinomun Kutanöz Metastazı :Olgu Sunumu
Kondroid Siringom (Derinin Mikst Tümörü): Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Deri Eki Tümörlerin Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırması: 2018 (4.) Basım Değişikliklerinin Özeti
Agresif Papiller Digital Adenokarsinom, Nadir Görülen Bir Deri Eki Tümörü: Olgu Sunumu
Merkel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu